Typická póza Jiřího Procházky...

Typická póza Jiřího Procházky...
ZDROJ: archiv Jiřího Procházky