Potká se v ringu Kelvin Soquessa s Václavem Sivákem?

Potká se v ringu Kelvin Soquessa s Václavem Sivákem?
FOTO: se souhlasem Kelvina Soquessy