Tokio je minulostí.

Tokio je minulostí.
FOTO: Svaz zápasu České republiky