Výhry, porážky, radost a smutek v  Bratislavě na RFA.

Výhry, porážky, radost a smutek v Bratislavě na RFA.
FOTO: RFA