Box a vážení, nedílná součást.

Box a vážení, nedílná součást.
FOTO: se souhlasem Nikoly Hubálkové